Σχολεία που εξυπηρετεί το ΕΚ Σπάρτης

 

Το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Σπάρτης καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παρακάτω εκπαιδευτικών μονάδων:

 (πρωινή λειτουργία)
Ι.Ε.Κ. Σπάρτης 
 (απογευματινή λειτουργία)