Πληροφορίες

ΙΔΡΥΣΗ

Το 1 ο ΣΕΚ Σπάρτης ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 1756/20-09-1999 τ. Β΄, (Γ2/3824/03-08-1999 «Ορισμός νέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.)»

Από τη δημοσίευση του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α' 193) τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα μετονομάζονται σε Εργαστηριακά Κέντρα (άρθρο 46 παρ. 8).

 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
17/09/99 - 27/11/07
Λιβανός Σωτήριος
Ηλεκτρολόγος ΠΕ17.03
27/11/07 - 31/08/10
Ρουτσολιάς Ευάγγελος
Ηλεκτρολόγος ΠΕ17.03
01/09/10 - 28/09/10

Πουλημενάκος Κίμων (Υπδ/ντής με χρέη Δ/ντή)

      Οχημάτων ΠΕ18.18
28/09/10 - 18/08/11
Βάκος Δημήτριος
       Πληροφορικής ΠΕ19
18/08/11 - 30/06/2015
Μάρκος Π. Ηλίας
Μηχανολόγος ΠΕ17.02
 
 

   01/07/2015 έως σήμερα           Ιωάννης Φραγκής                   Ηλεκτρολόγος ΠΕ12

 

ΥΠΟΔΟΜΗ

Το 1ο ΕΚ διαθέτει εργαστηριακό εξοπλισμό για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών 26 ειδικοτήτων της Τ.Ε.Ε. στην περιοχή του Δήμου Σπάρτης.

Ο εξοπλισμός του 1 ου ΕΚ Σπάρτης έχει αποκτηθεί από το ΥΠΑΙΘ, τον Ο.Σ.Κ., μέσω χρηματοδοτήσεων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάρτης αλλά και από δωρεές ιδιωτών.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η λειτουργία των ΕΚ βασίζεται στην απόφαση Γ2/6098/13-11-01/ΥΠΕΠΘ «Τροποποίηση απόφασης Γ2/4321/26-10-88 περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.»

Το 1ο ΣΕΚ Σπάρτης καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παρακάτω σχολείων:

1ο ΕΠΑΛ Σπάρτης (πρωινή λειτουργία)

ΕΠΑΣ Σπάρτης (απογευματινή λειτουργία) και

ΙΕΚ Σπάρτης (απογευματινή λειτουργία)

Στο 1 ο ΕΚ Σπάρτης διδάσκουν σήμερα 29 καθηγητές (5 ωρομίσθιοι) και εκπαιδεύονται σε αυτό 330 μαθητές.

Η διοίκηση και οι καθηγητές που διδάσκουν στο ΣΕΚ ανήκουν στους κλάδους ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, και ΤΕ01, με εξειδικευμένες γνώσεις και μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία.